Історія кафедри

    Кафедра «Електричної інженерії та інформаційно-вимірювальних технологій» була утворена у 2020 році шляхом об’єднання двох кафедр:

 • електричних систем і мереж;
 • метрології, інформаційно-вимірювальних технологій та фізики,

історія яких починається із далекого 1965 року, коли була створена Чернігівська філія Київського політехнічного інституту.

    У 1965 році у ЧФ «К П І» утворені кафедри «Електротехніки та автоматики» та «Фізики», які довгий час були загальнотехнічними та дали поштовх до утворення та розвитку нових спеціальностей у нашому університеті. Кафедра «Електротехніки та автоматики» є родоначальницею таких кафедр:

 • «Електронно-обчислювальних машин та програмування» (1988 рік), яка згодом стала кафедрою «Інформаційно-комп’ютерних систем»;
 • «Промислової електроніки» (1989 рік);
 • «Товарознавства та комерційної діяльності» (2002 рік).

    В ті ж роки фахівцями кафедри «Електротехніки та автоматики» та «Фізики» була створена лабораторна база для забезпечення підготовки інженерів за вищезазначеними спеціальностями.

    В різні роки кафедрою «Електротехніки та автоматики» завідували: к.т.н. доцент Павленко Т.Н., к.т.н., доцент Татарчук В.О.; к.т.н., доцент Маслов В.П.; к.т.н., доцент Гурский Ч.Ю.; д.т.н., професор Денисов О.І.; д.т.н., професор Осадчий В.І.; доцент Гнєдін О.П.; д.т.н., професор Тисленко В.В., д.т.н., професор Зорін В.В., д.т.н., професор Скоробогатова В.І., а кафедрою «Фізики» – к.ф.-м.н., доцент Максимов В.Ф., к.ф.-м.н., доцент Ковтун А.О., к.ф.-м.н., доцент Сатюков А.І.

Святкування 50-річчя університету, 2010 рік. Три завідувачі кафедри ЕтА: Татарчук В.О., Гнєдін О.П. та Скоробоагтова В.І. (зліва на право)

    На кафедрі «Електротехніки та автоматики» довгий час працювали: к.т.н. Бивойно П.Г., Рядський В.М., Муравйов О.П., Ананьєв В.М., Прохоренко А.Д., ХХХХХ Анатолій Порфирович, Шупило В.І., Мохова В.В., к.т.н. Сорокін О.Ю., к.т.н. Гай О.В., к.т.н. Хомініч В.І., к.т.н. Ларченко Б.Б., Сачок Н.В., Базель В.Р., к.с.-г.н. Митяй М.І., к.т.н. Кошель В.М., Калюжний Ю.О.

Співробітники кафедри електротехніки та автоматики, 1984 рік

Співробітники кафедри фізики, 19хх рік

    На кафедрі «Фізики» довгий час працювали: Астапов Ф.П., Тарасенко В.М., к.т.н. Багін В.К., Краснолоб М.П., Перелома Є.Л., к.ф.-м.н. Рогоза О.В., к.т.н. Ушаков В.Г., к.ф.-м.н. Панченко Л.Б., Тепла Т.М.

    Багато років на кафедрі «Електротехніки та автоматики» та «Фізики» викладали одні із кращих викладачів за всю їх історію – Рядський В.М. та Ушаков В.Г., яким вдячна за отримані знання величезна кількість інженерів м. Чернігова та області.

Рядський В.М.

Ушаков В.Г.

    Викладачі кафедр «Фізики» та «Електротехніки та автоматики» завжди були різносторонньо розвиненими. Зокрема, В.К. Багін був не тільки викладачем та науковцем, а протягом всього життя захоплювався живописом, багато років був членом творчого об’єднання художників-аматорів Чернігівщини «Деснянська палітра». Приймав участь у багатьох виставках різних рівнів, експонуючи здебільш пейзажі маслом та аквареллю. Зараз більшість його художніх робіт прикрашають приватні колекції друзів та шанувальників. В Науковій бібліотеці НУ «Чернігівська політехніка» існує постійно діюча виставкова галерея ім. В.К. Багіна. Доцент Бодунов В.М. пише вірші та бардовські пісні, він приймав участь у Всеукраїнському фестивалі «Червона рута».

    Становлення кафедри «Електротехніки та автоматики», як випускової, почалося з 1996 року, коли спільними зусиллями з кафедрою «Промислової електроніки» розпочалася підготовка інженерів за спеціалізацією «Електронні пристрої в електроенергетиці». З 2000 року кафедра «Електротехніки та автоматики» почала підготовку фахівців за спеціальністю «Електричні системи і мережі». Новий етап у розвитку кафедри пов’язаний з д.т.н., професором Тисленко В.В., який очолював кафедру з 1998 по 2001 рік. Саме за його керівництва почалося становлення лабораторної бази кафедри у напрямку електроенергетики, а сам Віктор Васильович започаткував потужну лабораторію «Техніки та електрофізики високих напруг».

Тисленко В.В., д.т.н., професор, завідувач кафедри ЕтА

Викладачі кафедри ЕтА (Зорін В.В., Тисленко В.В., Буйний Р.О., Гай О.В.) зі студентами групи ЕП-981 (осінь 2001 року)

    Акредитація підготовки бакалаврів зі спеціальності «Електричні системи і мережі» відбувалася за керівництва кафедрою видатним на пострадянському просторі вченим-електроенергетиком, академіком АН вищої освіти України, д.т.н., професором Зоріним В.В., а спеціалістів та магістрів – під керівництвом Заслуженого працівника освіти України, д.т.н., професора Скоробогатової В.І., яка очолювала кафедру з 2004 по 2020 рік.

Зорін В.В., завідувач кафедри ЕтА, д.т.н., професор

Скоробогатова В.І., завідувач кафедри ЕСіМ, д.т.н., професор

Перший випуск бакалаврів з електротехніки (група ЕМ-001) з викладачами кафедри, 2004 рік

    Саме за керівництва докторів технічних наук, професорів Тисленка В.В., Зоріна В.В., Скоробогатової В.І. та запрошеного із Інституту електрозварювання НАН України ім. Є.О. Патона д.т.н., професора Пентегова І.В. на кафедрі активізується наукова робота з підготовки кадрів вищої кваліфікації. За їх керівництва захистили кандидатські дисертації 9 співробітників кафедри з наукових спеціальностей 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи», 05.09.05 «Теоретична електротехніка», 05.14.02 «Електричні станції, мережі та системи».

д.т.н., професор Пентегов І.В. з аспірантом Безручко В.М. на науковій конференції

    Оскільки основним профілем кафедри «Електротехніки та автоматики» на той час вже була підготовка інженерів-електриків, то з березня 2005 року кафедра отримала назву «Електричні системи і мережі».

Співробітники кафедри електричних систем і мереж, 2006 рік

    До розвитку кафедри «Електричних систем і мереж» також приклав зусилля Заслужений енергетик України Калюжний Ю.О. Його поради та безцінний практичний досвід допомогли багатьом студентам досягти значних успіхів у подальшій практичній діяльності на енергетичних підприємствах не тільки м. Чернігова та Чернігівської області, а і України.

Калюжний Ю.О. на ПС Чернігівська-330 (2011 рік)

    Становлення кафедри «Фізики» як випускової почалося з 2012 року, коли почалася підготовка бакалаврів за спеціальністю «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», кафедра була перейменована та отримала назву «Метрології, інформаційно-вимірювальних технологій та фізики». Її очолив к.т.н., доцент Приступа А.Л.

Співробітники кафедри метрології, інформаційно-вимірювальних технологій та фізики, 2013 рік

Перший випуск бакалаврів з метрології

    Під керівництвом Приступи А.Л. почалося створення лабораторної бази та навчально-методичного забезпечення з нової спеціальності. Зокрема зусиллями к.ф.-м.н., доцента Сатюкова А.І. створена унікальна лабораторія надвисокочастотної техніки та оптичних вимірювань.

к.ф.-м.н., доцент Сатюков А.І. у лабораторії надвисокочастотної техніки та оптичних вимірювань

    У 2020 році шляхом об’єднання кафедр «Електричних систем і мереж» та «Метрології, інформаційно-вимірювальних технологій та фізики» утворена кафедра «Електричної інженерії та інформаційно-вимірювальних технологій», яка в даний час здійснює підготовку фахівців за двома спеціальностями:

 • 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»;
 • 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».

Кафедру очолює к.т.н., доцент Приступа А.Л.

спільне фото 2021 рік

Наші випускники працюють на інженерних та керівних посадах в Україні та закордоном:

 • Операторів систем розподілу:

– АТ «Чернігівобленерго»;

– ДТЕК ДТЕК Київські Регіональні Електромережі;

 • Оператора системи передачі НЕК «Укренерго»;
 • Енергопостачальних та енергогенеруючих компаній:

– КЕП “Чернігівська ТЕЦ” ТОВ фірми “ТехНова”;

– ТОВ «Енера-Чернігів», ТОВ «Енера-Вінниця»;

– НАЕК «Енергоатом»; ДСП «ЧАЕС»;

 • Електромонтажних та проектних компаніях:

– ТОВ «НОВАРКА»

– ТОВ «Київська енергобудівельна компанія»

– ТОВ «Західсервіс+»

– ТОВ «Північенерго»;

 • Наукових установах та навчальних закладах:

– Інститут електродинаміки НАН України;

– Національний університет біоресурсів і природокористування України;

– Чернігівський промислово-економічний коледж КНУТД;

– Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту.

Оголошення

Силабуси освітніх компонент

Силабуси освітніх компонент

ВБ1.1 Фізичні основи технічних вимірювань

ВБ1.2 Квантова метрологія

ВБ2.1 Історія української культури

ВБ2.3 Корпоративна культура

ВБ2.4 Тренінг-курс Психологія ділових відносин

ВБ2.5 Тренінг-курс Лідерство та team building

ВБ2.6 Тренінг-курс Креативне мислення та інтелектуальна власність

ВБ2.7 Комунікаційний менеджмент

ВБ3.1 Сучасна економіка

ВБ3.3 Фінансова грамотність

ВБ3.4 Фінансово-економічна безпека

ВБ3.6 Тренінг-курс Start up creation

ВБ3.7 Економіка підприємства

ВБ4.1 Основи електроніки

ВБ4.2 Електротехніка

ВБ5.1 Основи цифрової схемотехніки

ВБ5.2 Цифрові засоби вимірювань

ВБ6.1 Основи теорії автоматичного управління

ВБ6.2 Випробування та сертифікація засобів вимірювальної техніки

ВБ7.1 Основи законодавчої метрології

ВБ7.2 Основи стандартизації та сертифікації

ВБ8.2 Комп’ютерне моделювання

ВБ9.1 Ергономіка

ВБ9.2 Методи та засоби візуалізації вимірювальної інформації

ВБ10.1 Мережі та інтерфейси

ВБ10.2 Електромагнітна сумісність

ВБ11_1 Автоматизація гідрометеорологічних та екологічних вимірювань

ВБ11.2 Спеціальні вимірювання

ВБ12.1 Бази даних

ВБ12.2 Основи технічного контролю

ВБ13.1 Конструювання та технології виготовлення засобів вимірювальної техніки

ВБ13.2 Системи автоматизованого проектування інформаційно-вимірювальних систем

ВБ14.1 Системи кодування та захисту інформації

ВБ14.2 Системи автоматизованого обліку енергоресурсів

ВБ15.1 Технічна механіка

ВБ15.2 Електротехнічні матеріали

ОК1 Фізика

ОК2 Історія України

ОК3 Вища математика

ОК4 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

ОК5 Хімія

ОК6 Основи програмування та обчислювальної техніки

ОК7 Інженерна та комп_ютерна графіка

ОК8 Громадянська освіта

ОК9 Філософія

ОК10 Основи академічного письма

ОК11 Фізичне виховання

ОК12 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

ОК13 Фахова українська мова та основи ділової комунікації

ОК14 Статистичний аналіз даних вимірювань

ОК15 Промислові системи автоматизації

ОК16 Вступ до фаху

ОК17 Теорія електричних сигналів і кіл

ОК18 Метрологія та вимірювання

ОК19 Методи та засоби вимірювання електричних та неелектричних величин

ОК20 Вимірювальні перетворювачі

ОК21 Цифрова обробка сигналів

ОК22 Мікропроцесорна техніка

ОК23 Засоби вимірювальної техніки

ОК24 Інформаційно-вимірювальні системи та комплекси

ОК25 Системи управління якістю

ОК26 Навчальна практика

ОК27 Виробнича практика

ОК28 Переддипломна практика