Науково-дослідна робота

Основні напрямки наукової діяльності

Науково-дослідні роботи, що виконувалися з залученням працівників кафедри:

НДР №93/20 “Автономні електроенергетичні системи з високою ефективністю, покращеними масогабаритними характеристиками та підвищеною надійністю для спеціальних застосувань” №ДР 0120U101554 (2020-2022р.)

Науковий керівник: к.т.н. Степенко С.А.

№ДР 0120U101932 – Підвищення ефективності систем інтелектуальних моніторингу (2020-2021р.)

Науковий керівник: к.т.н., доц. А.Л. Приступа
Відповідальний виконавець: д.т.н., проф. Мошель М.В. 

№ДР0120U10019 Підвищення ефективності діючих систем електропостачання з реактивною складовою навантаження (01.2020 -12.2021р)

Науковий керівник: д.т.н. проф. Скоробогатова В. І.

Відповідальний виконавець: к.т.н. Кулик Б. І.

№ДР0119U103455 Дослідження впливу нелінійних приймачів електроенергії комунально-побутового сектору на ефективність роботи низьковольтних електричних мереж (2019-2021р )

Науковий керівник: к.т.н., доц. Буйный Р.О.

Відповідальний виконавець: Безручко В. М., к.т.н. Красножон А. В.

№ДР0118U006804 Визначення місць однофазних замикань на землю в електричних мережах з ізольованою нейтраллю (2019р)

Науковий керівник: к.т.н., Іванець С.А.

Відповідальний виконавець: к.т.н., доц. Буйный Р.О.

Theorems Dnipro (Транскордонна система гідрометеорологічного та
екологічного моніторингу річки Дніпро
Грант-контракт № 83265669 (2017-2019р.)

Координатор проекту: к.т.н., доц. Приступа А.Л.

Виконавці: к.т.н. Безручко В. М., к.ф.-м.н. Сатюков А.І., Журко В.П.

НДР № 90/17 “Нове високотехнологічне енергоощадне джерело енергії для прецизійного зварювання, паяння та поверхневої обробки матеріалів” №ДР 0117U007259 (2017-2020р.)

           Виконавець: к.т.н. Степенко С.А.

№ДР0117U005590 Обґрунтування сфери використання класу напруги 20кВ у розподільних електричних мережах України (2017-2019 р)

Науковий керівник: д.т.н. проф. Скоробогатова В. І.

Відповідальний виконавець: к.т.н., доц. Буйный Р.О.

№ДР 0117U007264 Підвищення ефективності систем неруйнівного моніторингу інженерних конструкцій та споруд (2017-2019р)

Науковий керівник: к.т.н., доц. А.Л. Приступа
Відповідальний виконавець: д.т.н., проф. Мошель М.В.

НДР №85/16 “Портативні високоефективні фотоелектричні джерела живлення для військових застосувань” №ДР 0116U004695 (2016-2019р.)

Виконавець: к.т.н. Степенко С.А.

НДР №86/16 “Автономна високоефективна система електроживлення на основі фотоелектричних перетворювачів” №ДР 0116U006960 (2016-2019р.)

Виконавець: к.т.н. Степенко С.А.

№ДР 0115U005442 Вивчення впливу вологості будівельних матеріалів на проходження радіохвиль (2015-2017)

Науковий керівник: к.т.н., доц. А.Л. Приступа
Відповідальний виконавець: к.ф.-м.н., доц. Сатюков А.І

НДР 84-15 «Розробка енергоефективних високошвидкісних шпиндельних вузлів на адаптивних опорах ковзання». (2015-2018р.)

Виконавець: к.т.н.Безручко В. М.

№ДР0116U003320 Підвищення ефективності роботи діючих електричних мереж (2015-2017 р)

Науковий керівник: д.т.н. проф. Скоробогатова В. І.

Відповідальний виконавець: к.т.н. Безручко В.М. Бодунов В.М.

№ДР0113U004405 Принципи побудови розподільної електричної мережі напругою 10 кВ із застосуванням новітньої комутаційної апаратури. Рекомендації (2015р)

Науковий керівник: д.т.н. проф. Скоробогатова В. І.

Відповідальний виконавець: к.т.н., доц. Буйный Р.О.

№ДР0113U006409 Підвищення ефективності роботи електричних мереж (2013-2015р)

Науковий керівник: д.т.н. проф. Скоробогатова В. І.

Відповідальний виконавець: к.т.н., доц. Буйный Р.О.

№ДР 0113U006410 Дослідження інформаційно-вимірювальних систем моніторингу стану електротехнічних об’єктів та інженерних споруд.(2013-2015р )

Керівник: к.т.н., доц. А.Л. Приступа
Відповідальний виконавець: к.ф.-м.н., доц. Сатюков А.І.

Ф55/010 Дослідження та розробка методу і автоматичної системи протипаводкового моніторингу рівня води відкритих водойм (2013)

Виконавець: к.т.н., доц. А.Л. Приступ

Оголошення

Main directions of scientific activity

Research works performed with the involvement of employees of the department:

    NoDR 0122U000606 “Applicable development of an ecological and economic mechanism to ensure rational water use under conditions of anthropogenic pressure on the hydrosphere” (2022 – )

    Funding: Ministry of Science and Education of Ukraine 900 000 грн / 30 000 €

    Scientific adviser: Anatoliy Prystupa

    Main results:

 •   The organizational and methodological basis of the mechanism to ensure rational use of water resources, taking into account the objectively existing dependence between the economic and environmental component of water use, water availability and national security, which allows to optimize the process of choosing strategic alternatives in accordance with the identified constraints, has been developed;
 •   The algorithm of management decision-making regarding rational water use and prevention of destructive impacts of anthropogenic threats was developed;
 •   The scientific methodological approaches to the assessment of the state of use of water resources are improved, which is distinguished by the procedure of determining the consequences of anthropotechnogenic impact on these processes based on the use of automated monitoring technologies for water resources;
 •   The project of the Concept of reduction of anthropotechnogenic impact on the hydrosphere was developed.

    NoDR 0121U109803 “Applied development of the organizational and economic mechanism for ensuring environmental safety of water resources through automated monitoring” (2021 – 2022)

    Funding: Ministry of Science and Education of Ukraine 600 000 грн / 20 000 €

    Scientific adviser: Anatoliy Prystupa, Serhii Stepenko

    Main results:

 •   New approaches to the formation of organizational and economic mechanism to ensure environmental security of water resources, taking into account the concept of sustainable development, circular economy; using environmental taxation, automated monitoring, risk management were created.
 •   The analysis of the existing system of ecological-economic incentives and mechanism of ecological monitoring in Ukraine and foreign countries was carried out.
 •   Instrumental-laboratory control of surface water quality of the Oster River was conducted in 4 locations: 1. above Oster town 2. below Oster town 3. below Kozelets town. 4. city of Nizhyn.
 •   The impact of agricultural production on the condition of small rivers in Chernigov region has been analysed.
 •   An array of experimental data was obtained at intervals of 10 minutes for 2021: temperature, atmospheric pressure and air humidity, precipitation, wind speed and direction, temperature and water level in the Dnieper River by means of AGMES station in Lyubech.
 •   On the basis of information of AGMES station in Liubech and NASA statistical data, the feasibility of using small capacity wind generators as part of combined autonomous power sources of monitoring stations was simulated.

    609557-EPP-1-2019-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP “ERASMUS+ CybPhys. Development of Practical Orientation Directed at Students in the Field of Modeling of Cyber-Physical Systems” (2020-2022)

    Funding: EU, ERASMUS+

    Scientific adviser: Anatoliy Prystupa

    Main results:

 •   Developed, tested and formally approved curricula for MCs course “MODELLING AND MEASUREMENT OF PHYSICAL PROCESSES IN ROBOTICS”
 •   Developed didactic materials (e-Books, guides for laboratory works, lecture synopsis, etc.) for course “MODELLING AND MEASUREMENT OF PHYSICAL PROCESSES IN ROBOTICS”
 •   Modern infrastructure with innovative ICT based teaching and learning environment for improvement qualifications and skills in the area of modelling and simulation of CPS (e-library and Shared Modelling and Simulation Platform) was created

    83265669 “THEOREMS-Dnipro. Trans-boundary Hydro-metEORological and Environmental Monitoring System of Dnipro river” (2017-2019)

    Funding: EU, Eastern Partnership Territorial Cooperation (EaPTC) 235 047,50 €

    Scientific adviser: Anatoliy Prystupa, Viacheslav Bezruchko, Anatolii Satukov, Volodymyr Zhurko

    Main results:

 •   Development and implementation of two unified AHMES stations with wireless connection to the web-server, PV power supply and alarm system for target group information
 •   Web-page and web-application with interstate database for hydro-meteorological and environmental parameters of river
 •   Development of recommendations on integrated management of transboundary water resources of the Dnipro River Basin
 •   Dissemination activity, such as seminars, television programs, information meetings, publication in the media, social networks
 •   Implementation of the course “Automation of hydrometeorological and environmental measurements and the integrated management of transboundary water resources” in CNUT and GSTU

    10-11-20 “Recharging  parking station for portable electric vehicles” (2020-2021)

    Funding: AB InBev Efes Ukraine 5000 €

    Scientific adviser: Anatoliy Prystupa, Viacheslav Bezruchko

    Main results:

 •   Development design of the recharging parking station for portable electric vehicles
 •   Implementation the recharging parking station for portable electric vehicles with different output voltages (24, 36, 48, 72, 96 V).
 •   Development monitoring systems of charging parameters.

    NoDR 0118U003865 “High-efficiency wireless power transmission systems based on new semiconductor converter topologies” (2018-2020)

    Funding: Ministry of Science and Education of Ukraine 900 000 грн / 30 000 €

    Scientific adviser: Anatoliy Prystupa

    Main results:

 •   Development of a mathematical model of capacitive coupling wireless energy transfer
 •   Computer simulation capacitive coupling wireless energy transfer
 •   Research on the influence of system parameters on the efficiency of energy transfer

    GDR No. 93/20 “Autonomous electric power systems with high efficiency, improved mass-sized characteristics and increased reliability for special applications” NoDR 0120U101554 (2020-2022)

    Scientific adviser: Ph.D. Stepenko S.A.

    NoDR 0120U101932 – Improving the efficiency of intelligent monitoring systems (2020-2021)

    Scientific adviser: Anatoliy Prystupa
    Responsible executor: Doctor of Technical Sciences, prof. Moshel M.V. 

    NoDR 0120U10019 Improving the efficiency of existing power supply systems with a reactive load component (01.2020 -12.2021)

    Scientific adviser: Doctor of Technical Sciences prof. Skorobogatova V. I.

    Responsible executor: Ph.D. Kulyk B.I.

    NoDR0119U103455 Investigation of the impact of nonlinear electricity receivers of the utility and household sector on the efficiency of low-voltage electrical networks (2019-2021)

    Scientific adviser: Ph.D., Assoc. Buynyi R.O.

    Responsible executor: Bezruchko V.M., Ph.D. Krasnozhon A.V.

    NoDR0118U006804 Determination of places of single-phase ground circuits in electrical networks with isolated neutral (2019)

    Scientific adviser: Ph.D., Ivanets S.A.

    Responsible executor: Ph.D., Assoc. Buynyi R.O.

    Theorems Dnipro (Cross-Border Hydrometeorological and
Dnipro River Environmental Monitoring) Grant Contract No. 83265669 (2017-2019)

    Project Coordinator: Anatoliy Prystupa

    Performers: Ph.D. Bezruchko V.M., Ph.D. Satyukov A.I., Zhurko V.P.

    GDR No. 90/17 “New high-tech energy-saving energy source for precision welding, soldering and surface processing of materials” NoDR 0117U007259 (2017-2020)

    Executor: Ph.D. Stepenko S.A.

    NoDR0117U005590 Substantiation of the scope of use of the voltage class 20kV in distribution electrical networks of Ukraine (2017-2019)

    Scientific adviser: Doctor of Technical Sciences prof. Skorobogatova V. I.

    Responsible executor: Ph.D., Assoc. Buynyi R.O.

    NoDR 0117U007264 Improving the efficiency of non-destructive monitoring systems for engineering structures and structures (2017-2019)

    Scientific adviser: Anatoliy Prystupa
    Responsible executor: Doctor of Technical Sciences, prof. Moshel M.V.

    GDR No. 85/16 “Portable high-performance photovoltaic power supplies for military applications” No DR 0116U004695 (2016-2019)

    Executor: Ph.D. Stepenko S.A.

    GDR №86 / 16 “Autonomous high-efficiency power supply system based on photovoltaic converters” РDR 0116U006960 (2016-2019)

    Artist: Ph.D. Stepenko SA

    01DR 0115U005442 Study of the influence of humidity of building materials on the passage of radio waves (2015-2017)

    Scientific adviser: Anatoliy Prystupa
    Responsible executor: Ph.D., Assoc. Satyukov AI

    GDR 84-15 “Development of energy-efficient high-speed spindle units on adaptive sliding supports“. (2015-2018)

    Executor: Ph.D. Bezruchko V.M.

    NoDR0116U003320 Improving the efficiency of operating electrical networks (2015-2017)

    Scientific adviser: Doctor of Technical Sciences prof. Skorobogatova V. I.

    Responsible executor: Ph.D. Bezruchko V.M. Bodunov V.M.

    NoDR0113U004405 Principles of construction of a distribution electrical network with a voltage of 10 kV with the use of the latest switching equipment. Recommendations (2015)

    Scientific adviser: Doctor of Technical Sciences prof. Skorobogatova V. I.

    Responsible executor: Ph.D., Assoc. Buynyi R.O.

    NoDR0113U006409 Improving the efficiency of electrical networks (2013-2015)

    Scientific adviser: Doctor of Technical Sciences prof. Skorobogatova V. I.

    Responsible executor: Ph.D., Assoc. Buynyi R.O.

    01DR 0113U006410 Research of information-measuring systems of monitoring of a condition of electrotechnical objects and engineering constructions. (2013-2015)

    Supervisor: Anatoliy Prystupa
    Responsible executor: Ph.D., Assoc. Satyukov AI

    F55 / 010 Research and development of a method and automatic system of flood monitoring of water level of open reservoirs (2013)

    Executor: Anatoliy Prystupa

Оголошення

Силабуси освітніх компонент

Силабуси освітніх компонент

ВБ1.1 Фізичні основи технічних вимірювань

ВБ1.2 Квантова метрологія

ВБ2.1 Історія української культури

ВБ2.3 Корпоративна культура

ВБ2.4 Тренінг-курс Психологія ділових відносин

ВБ2.5 Тренінг-курс Лідерство та team building

ВБ2.6 Тренінг-курс Креативне мислення та інтелектуальна власність

ВБ2.7 Комунікаційний менеджмент

ВБ3.1 Сучасна економіка

ВБ3.3 Фінансова грамотність

ВБ3.4 Фінансово-економічна безпека

ВБ3.6 Тренінг-курс Start up creation

ВБ3.7 Економіка підприємства

ВБ4.1 Основи електроніки

ВБ4.2 Електротехніка

ВБ5.1 Основи цифрової схемотехніки

ВБ5.2 Цифрові засоби вимірювань

ВБ6.1 Основи теорії автоматичного управління

ВБ6.2 Випробування та сертифікація засобів вимірювальної техніки

ВБ7.1 Основи законодавчої метрології

ВБ7.2 Основи стандартизації та сертифікації

ВБ8.2 Комп’ютерне моделювання

ВБ9.1 Ергономіка

ВБ9.2 Методи та засоби візуалізації вимірювальної інформації

ВБ10.1 Мережі та інтерфейси

ВБ10.2 Електромагнітна сумісність

ВБ11_1 Автоматизація гідрометеорологічних та екологічних вимірювань

ВБ11.2 Спеціальні вимірювання

ВБ12.1 Бази даних

ВБ12.2 Основи технічного контролю

ВБ13.1 Конструювання та технології виготовлення засобів вимірювальної техніки

ВБ13.2 Системи автоматизованого проектування інформаційно-вимірювальних систем

ВБ14.1 Системи кодування та захисту інформації

ВБ14.2 Системи автоматизованого обліку енергоресурсів

ВБ15.1 Технічна механіка

ВБ15.2 Електротехнічні матеріали

ОК1 Фізика

ОК2 Історія України

ОК3 Вища математика

ОК4 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

ОК5 Хімія

ОК6 Основи програмування та обчислювальної техніки

ОК7 Інженерна та комп_ютерна графіка

ОК8 Громадянська освіта

ОК9 Філософія

ОК10 Основи академічного письма

ОК11 Фізичне виховання

ОК12 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

ОК13 Фахова українська мова та основи ділової комунікації

ОК14 Статистичний аналіз даних вимірювань

ОК15 Промислові системи автоматизації

ОК16 Вступ до фаху

ОК17 Теорія електричних сигналів і кіл

ОК18 Метрологія та вимірювання

ОК19 Методи та засоби вимірювання електричних та неелектричних величин

ОК20 Вимірювальні перетворювачі

ОК21 Цифрова обробка сигналів

ОК22 Мікропроцесорна техніка

ОК23 Засоби вимірювальної техніки

ОК24 Інформаційно-вимірювальні системи та комплекси

ОК25 Системи управління якістю

ОК26 Навчальна практика

ОК27 Виробнича практика

ОК28 Переддипломна практика