Лабораторія автоматики та автоматизації

Лабораторія автоматики та автоматизації

В лабораторії автоматики та автоматизації студенти різних спеціальностей мають змогу на практиці перевірити отримані теоретичні знання з дисциплін “Теорія автоматичного управління”, “Промислові системи автоматизації”, “SCADA-системи”, “Мережі та інтерфейси”, “Автоматизований електропривод”, “Інформаційно-вимірювальні системи і комплекси” та інші. За напрямом автоматика в лабораторії функціонують сучасні стенди, що дозволяють виконувати наступні лабораторні роботи: Експериментальне визначення статичних і динамічних характеристик об’єкта регулювання. Система регулювання температури з позиційним регулятором. Стійкість система регулювання температури з П-регулятором. Налагодження системи з ПІД-регулятором (Микра 600) для регулювання температури. Налагодження системи з ПІД-регулятором (ТРМ-210) для регулювання температури. Наладка спільної роботи ПІД-регулятора (ТРМ-210) та графічної панелі оператора (ИП320). Наладка роботи та робота ПІД-регулятора (ТРМ-210) з використанням компьютера. Програмування Програмуэмого логічного контролера (PLC) (OWEN ПЛК-63) у середовищі CoDeSys на мові релейних схем «Ladder Diagram». Робота з дискретними входами та виходами. Візуалізація. Програмування PLC у середовищі CoDeSys на мові функціональних схем «Function Block Diagram». Робота з аналоговими входами та виходами. Налагодження відображення параметрів на вбудованому ЖКІ. Програмування PLC у середовищі CoDeSys на мові «Structured Text». Налагодження роботи PLC з модулями вводу-виводу. Програмування PLC у середовищі CoDeSys. Програмування регуляторів типу П, ПІ, ПД, ПІД. Налагодження аналогових входів PLC. Налаштування перетворювача частоти (OWEN ПЧВ) вручну та за ПК. Програмування PLC у середовищі CoDeSys. Налаштування взаємодії PLC та перетворювача частоти OWEN ПЧВ. Програмування PLC у середовищі CoDeSys. Віддалений опрос та управління OWEN ПЧВ через RS-485 інше Деякі фото стендів:

Стенд по автоматиці , що дозволяє: Експериментальне визначення статичних і динамічних характеристик об'єкта регулювання. Система регулювання температури з позиційним регулятором. Стійкість система регулювання температури з П-регулятором. Налагодження системи з ПІД-регулятором (ТРМ-210) для регулювання температури. Налагодження взаємодії між ПІД-регулятором (ТРМ-210) та панелі оператора (ИП-320) за протоколом ModBus-RTU.

Стенд по автоматиці електроприводу , що дозволяє: 1) отримувати навики налагодження роботи перетворювача частоти для управління асинхронним двигуном в розімкнутій системі та з ПІ-регулятором, за векторним або скалярним алгоритмом. 2) отримувати навики налагодження взаємодії між пристроями в промисловій мережі RS-485 за протоколом ModBus RTU. 3) оцінити негативний вплив кондуктивних перешкод генеруємих в мережу живлення.

Оголошення

Силабуси освітніх компонент

Силабуси освітніх компонент

ВБ1.1 Фізичні основи технічних вимірювань

ВБ1.2 Квантова метрологія

ВБ2.1 Історія української культури

ВБ2.3 Корпоративна культура

ВБ2.4 Тренінг-курс Психологія ділових відносин

ВБ2.5 Тренінг-курс Лідерство та team building

ВБ2.6 Тренінг-курс Креативне мислення та інтелектуальна власність

ВБ2.7 Комунікаційний менеджмент

ВБ3.1 Сучасна економіка

ВБ3.3 Фінансова грамотність

ВБ3.4 Фінансово-економічна безпека

ВБ3.6 Тренінг-курс Start up creation

ВБ3.7 Економіка підприємства

ВБ4.1 Основи електроніки

ВБ4.2 Електротехніка

ВБ5.1 Основи цифрової схемотехніки

ВБ5.2 Цифрові засоби вимірювань

ВБ6.1 Основи теорії автоматичного управління

ВБ6.2 Випробування та сертифікація засобів вимірювальної техніки

ВБ7.1 Основи законодавчої метрології

ВБ7.2 Основи стандартизації та сертифікації

ВБ8.2 Комп’ютерне моделювання

ВБ9.1 Ергономіка

ВБ9.2 Методи та засоби візуалізації вимірювальної інформації

ВБ10.1 Мережі та інтерфейси

ВБ10.2 Електромагнітна сумісність

ВБ11_1 Автоматизація гідрометеорологічних та екологічних вимірювань

ВБ11.2 Спеціальні вимірювання

ВБ12.1 Бази даних

ВБ12.2 Основи технічного контролю

ВБ13.1 Конструювання та технології виготовлення засобів вимірювальної техніки

ВБ13.2 Системи автоматизованого проектування інформаційно-вимірювальних систем

ВБ14.1 Системи кодування та захисту інформації

ВБ14.2 Системи автоматизованого обліку енергоресурсів

ВБ15.1 Технічна механіка

ВБ15.2 Електротехнічні матеріали

ОК1 Фізика

ОК2 Історія України

ОК3 Вища математика

ОК4 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

ОК5 Хімія

ОК6 Основи програмування та обчислювальної техніки

ОК7 Інженерна та комп_ютерна графіка

ОК8 Громадянська освіта

ОК9 Філософія

ОК10 Основи академічного письма

ОК11 Фізичне виховання

ОК12 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

ОК13 Фахова українська мова та основи ділової комунікації

ОК14 Статистичний аналіз даних вимірювань

ОК15 Промислові системи автоматизації

ОК16 Вступ до фаху

ОК17 Теорія електричних сигналів і кіл

ОК18 Метрологія та вимірювання

ОК19 Методи та засоби вимірювання електричних та неелектричних величин

ОК20 Вимірювальні перетворювачі

ОК21 Цифрова обробка сигналів

ОК22 Мікропроцесорна техніка

ОК23 Засоби вимірювальної техніки

ОК24 Інформаційно-вимірювальні системи та комплекси

ОК25 Системи управління якістю

ОК26 Навчальна практика

ОК27 Виробнича практика

ОК28 Переддипломна практика