Лабораторія електрообладнання та релейного захисту;

Лабораторія електрообладнання та релейного захисту;

В лабораторії електрообладнання та релейного захисту студенти мають змогу на практиці перевірити отримані теоретичні знання та закріпити теоретичні знання з дисциплін “Електрична частина станцій та підстанцій”, “Експлуатація електричних мереж”, “Основи релейного захисту” та “Автоматика в електроенергетичних системах”.

В лабораторії функціонують 15 стаціонарних та 5 переносних стендів, що дозволяють виконувати наступні лабораторні роботи:

з дисципліни “Електрична частина станцій та підстанцій”:

Вивчення конструкції та роботи запобіжників. Випробування плавких вставок
Дослідження роботи теплового реле
Дослідження роботи захисних апаратів напругою 380/220В (УЗО, автомати, реле напруги тощо)
Вивчення апаратури контакторного управління електричними двигунами
Вивчення конструктивних та схемотехнічних особливостей систем автоматичного включення резерву в мережах 0,4 кВ
Вивчення конструкції та роботи вимикача навантаження ВНП-16/630
Вивчення конструкції та принципу дії високовольтного вакуумного вимикача ВВВ-10
Вивчення конструкції та принципу дії високовольтного вакуумного вимикача ВВ/TEL
Дослідження режимів роботи трифазних мереж з ізольованою, компенсованою та заземленою через резистор нейтраллю
Вивчення конструкції та принципу дії системи автоматичного регулювання напруги силового трансформатора
з дисципліни “Експлуатація електричних мереж” (використовуються переносні лабораторні стенди та вимірювальні приладі):

Визначення зволоженості ізоляції електрообладння в експлуатації за коефіцієнтом абсорбції
Визначення зволоженості ізоляції електрообладння в експлуатації методом “ємність-частота”
Вимірювання струму короткого замикання петлі фаза-нуль
Визначення місць замикання на землю на ПЛ в мережах з ізольованою нейтраллю за допомогою приладу “ЗОНД”
Визначення місць коротких замикань в мережах з глухозаземленою нейтраллю за допомогою фіксуючих дистанційних приладів
Визначення місць коротких замикань в мережах з глухозаземленою нейтраллю за допомогою топографічних приладів
Ознайомлення з тепловізійною діагностикою електрообладнання в експлуатації
Визначення виду та місця пошкодження в кабельних лініях електропередавання
з дисципліни “Основи релейного захисту”

Дослідження захисту ЛЕП 10кВ на індукційному реле РТ-80
Дослідження індукційних реле
Дослідження електромагнітних реле
Дослідження роботи захисту ЛЕП 35кВ
Дослідження трансформаторів струму 10кВ
Дослідження диференційного захисту силових трансформаторів на базі реле РНТ 565 Дослідження функцій захисту мікропроцесорного комплексу МРЗС-05
Дослідження функцій захисту мікропроцесорного комплексу РЗЛ-01
з дисципліни “Автоматика в електроенергетичних системах”

Дослідження функцій автоматики мікропроцесорного комплексу МРЗС-05
Дослідження функцій автоматики мікропроцесорного комплексу РЗЛ-01
Дослідження функцій автоматики мікропроцесорного комплексу УЗА 10А
Дослідження особливостей схеми АВР в мережах понад 10 кВ
з дисципліни “Оперативні інформаційно-керуючі системи та комплекси”

Налаштування та конфігурація дискретних входів, виходів мікромпроцесорних комплексів МРЗС-05, РЗЛ-01
Робота з регістраторами мікромпроцесорних комплексів МРЗС-05, РЗЛ-01
Вивчення основних можливостей спеціалізованого програмного забезпечення SIZIF для дистанційного управління мікропроцесорними пристроями
Також деякі лабораторні роботи з дисциплін “Електрична частина станцій та підстанцій”, “Основи релейного захисту” та “Експлуатація електричних мереж” є виїздними, і виконуються у польових умовах на діючих підстанціях електропостачальної компанії ПАТ “Чернігівобленерго”.

Оголошення

Силабуси освітніх компонент

Силабуси освітніх компонент

ВБ1.1 Фізичні основи технічних вимірювань

ВБ1.2 Квантова метрологія

ВБ2.1 Історія української культури

ВБ2.3 Корпоративна культура

ВБ2.4 Тренінг-курс Психологія ділових відносин

ВБ2.5 Тренінг-курс Лідерство та team building

ВБ2.6 Тренінг-курс Креативне мислення та інтелектуальна власність

ВБ2.7 Комунікаційний менеджмент

ВБ3.1 Сучасна економіка

ВБ3.3 Фінансова грамотність

ВБ3.4 Фінансово-економічна безпека

ВБ3.6 Тренінг-курс Start up creation

ВБ3.7 Економіка підприємства

ВБ4.1 Основи електроніки

ВБ4.2 Електротехніка

ВБ5.1 Основи цифрової схемотехніки

ВБ5.2 Цифрові засоби вимірювань

ВБ6.1 Основи теорії автоматичного управління

ВБ6.2 Випробування та сертифікація засобів вимірювальної техніки

ВБ7.1 Основи законодавчої метрології

ВБ7.2 Основи стандартизації та сертифікації

ВБ8.2 Комп’ютерне моделювання

ВБ9.1 Ергономіка

ВБ9.2 Методи та засоби візуалізації вимірювальної інформації

ВБ10.1 Мережі та інтерфейси

ВБ10.2 Електромагнітна сумісність

ВБ11_1 Автоматизація гідрометеорологічних та екологічних вимірювань

ВБ11.2 Спеціальні вимірювання

ВБ12.1 Бази даних

ВБ12.2 Основи технічного контролю

ВБ13.1 Конструювання та технології виготовлення засобів вимірювальної техніки

ВБ13.2 Системи автоматизованого проектування інформаційно-вимірювальних систем

ВБ14.1 Системи кодування та захисту інформації

ВБ14.2 Системи автоматизованого обліку енергоресурсів

ВБ15.1 Технічна механіка

ВБ15.2 Електротехнічні матеріали

ОК1 Фізика

ОК2 Історія України

ОК3 Вища математика

ОК4 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

ОК5 Хімія

ОК6 Основи програмування та обчислювальної техніки

ОК7 Інженерна та комп_ютерна графіка

ОК8 Громадянська освіта

ОК9 Філософія

ОК10 Основи академічного письма

ОК11 Фізичне виховання

ОК12 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

ОК13 Фахова українська мова та основи ділової комунікації

ОК14 Статистичний аналіз даних вимірювань

ОК15 Промислові системи автоматизації

ОК16 Вступ до фаху

ОК17 Теорія електричних сигналів і кіл

ОК18 Метрологія та вимірювання

ОК19 Методи та засоби вимірювання електричних та неелектричних величин

ОК20 Вимірювальні перетворювачі

ОК21 Цифрова обробка сигналів

ОК22 Мікропроцесорна техніка

ОК23 Засоби вимірювальної техніки

ОК24 Інформаційно-вимірювальні системи та комплекси

ОК25 Системи управління якістю

ОК26 Навчальна практика

ОК27 Виробнича практика

ОК28 Переддипломна практика