Лабораторія систем електропостачання

Лабораторія систем електропостачання

В лабораторії систем електропостачання студенти мають змогу на практиці перевірити отримані теоретичні знання з дисциплін “Системи електропостачання”, “Електромагнітна сумісність в електроенергетиці та якість електричної енергії”, “Основи метрології та електричних вимірювань” та інші.

В лабораторії встановлено два багатофункціональні стенди, що дозволяють виконувати наступні лабораторні роботи:

з дисципліни “Системи електропостачання”:

Графіки електричних навантажень вузлів системи електропостачання.
Дослідження впливу реактивної потужності на режим роботи системи електропостачання.
Компенсація реактивної потужності в мережах системи електропостачання.
з дисципліни “Електромагнітна сумісність в електроенергетиці та якість електричної енергії”:

Ознайомлення з можливостями аналізатора якості електроенергії AFlex 6300.
Регулювання напруги за допомогою поздовжньої компенсації реактивного опору повітряної лінії.
Регулювання напруги за допомогою поперечної компенсації.
Резонансні явища при компенсації реактивної потужності в системах електропостачання з нелінійними електроприймачами.
Основні джерела виникнення вищих гармонік.
Розподіл вищих гармонік у провідниках системи електропостачання та обмотках силових трансформаторів.
Фільтрація вищих гармонік струму в системах електропостачання.
Зниження вищих гармонік струму за рахунок використання багатофазних випрямлячів та фазозсувних трансформаторів.
Зниження несиметрії напруг за рахунок використання симетруючих пристроїв.
з дисципліни “Основи метрології та електричних вимірювань”:
Метрологічні характеристики засобів вимірювання електричних величин.
Повірка амперметрів та вольтметрів методом порівняння.
Оцінка методичних та додаткових інструментальних похибок при вимірюванні напруги і струму.
Вимірювання активного опору електричного кола.
Вимірювання комплексних параметрів опору електричного кола.
Вимірювання параметрів періодичних сигналів за допомогою електронно-променевого осцилографу.
Статистична обробка результатів вимірів.
Однофазні лічильники електричної енергії.
Вивчення принципу дії та схем підключення індукційних лічильників електричної енергії

Оголошення

Силабуси освітніх компонент

Силабуси освітніх компонент

ВБ1.1 Фізичні основи технічних вимірювань

ВБ1.2 Квантова метрологія

ВБ2.1 Історія української культури

ВБ2.3 Корпоративна культура

ВБ2.4 Тренінг-курс Психологія ділових відносин

ВБ2.5 Тренінг-курс Лідерство та team building

ВБ2.6 Тренінг-курс Креативне мислення та інтелектуальна власність

ВБ2.7 Комунікаційний менеджмент

ВБ3.1 Сучасна економіка

ВБ3.3 Фінансова грамотність

ВБ3.4 Фінансово-економічна безпека

ВБ3.6 Тренінг-курс Start up creation

ВБ3.7 Економіка підприємства

ВБ4.1 Основи електроніки

ВБ4.2 Електротехніка

ВБ5.1 Основи цифрової схемотехніки

ВБ5.2 Цифрові засоби вимірювань

ВБ6.1 Основи теорії автоматичного управління

ВБ6.2 Випробування та сертифікація засобів вимірювальної техніки

ВБ7.1 Основи законодавчої метрології

ВБ7.2 Основи стандартизації та сертифікації

ВБ8.2 Комп’ютерне моделювання

ВБ9.1 Ергономіка

ВБ9.2 Методи та засоби візуалізації вимірювальної інформації

ВБ10.1 Мережі та інтерфейси

ВБ10.2 Електромагнітна сумісність

ВБ11_1 Автоматизація гідрометеорологічних та екологічних вимірювань

ВБ11.2 Спеціальні вимірювання

ВБ12.1 Бази даних

ВБ12.2 Основи технічного контролю

ВБ13.1 Конструювання та технології виготовлення засобів вимірювальної техніки

ВБ13.2 Системи автоматизованого проектування інформаційно-вимірювальних систем

ВБ14.1 Системи кодування та захисту інформації

ВБ14.2 Системи автоматизованого обліку енергоресурсів

ВБ15.1 Технічна механіка

ВБ15.2 Електротехнічні матеріали

ОК1 Фізика

ОК2 Історія України

ОК3 Вища математика

ОК4 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

ОК5 Хімія

ОК6 Основи програмування та обчислювальної техніки

ОК7 Інженерна та комп_ютерна графіка

ОК8 Громадянська освіта

ОК9 Філософія

ОК10 Основи академічного письма

ОК11 Фізичне виховання

ОК12 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

ОК13 Фахова українська мова та основи ділової комунікації

ОК14 Статистичний аналіз даних вимірювань

ОК15 Промислові системи автоматизації

ОК16 Вступ до фаху

ОК17 Теорія електричних сигналів і кіл

ОК18 Метрологія та вимірювання

ОК19 Методи та засоби вимірювання електричних та неелектричних величин

ОК20 Вимірювальні перетворювачі

ОК21 Цифрова обробка сигналів

ОК22 Мікропроцесорна техніка

ОК23 Засоби вимірювальної техніки

ОК24 Інформаційно-вимірювальні системи та комплекси

ОК25 Системи управління якістю

ОК26 Навчальна практика

ОК27 Виробнича практика

ОК28 Переддипломна практика