Пішов з життя Зорін Владлен Володимирович, який вніс великий вклад в становлення електроенергетичного напряму підготовки в нашому університеті

К 27 квітня 2020 року на 93-у році життя після тривалої хвороби помер видатний на пострадянському просторі вчений-електроенергетик, Академік академії наук вищої освіти України, доктор технічних наук, професор Зорін Владлен Володимирович. У 2000 році він був запрошений до Чернігівського державного технологічного університету, де працював до 2007 року за сумісництвом на посадах завідувача кафедри та професора кафедри електротехніки та автоматики (зараз кафедра електричних систем і мереж). Його знання та досвід допомогли становленню в нашому університеті електроенергетичного напряму підготовки. Владлен Володимировича багато сил приділяв роботі зі студентами, для яких викладав дисципліни: «Електричні системи і мережі», «Системи електропостачання» та «Математичні задачі електроенергетики», керував дипломними проектами. Він вніс суттєвий вклад у створення навчально-методичного забезпечення та підготовку кадрів вищої кваліфікації.

К 27 квітня 2020 року на 93-у році життя після тривалої хвороби помер видатний на пострадянському просторі вчений-електроенергетик, Академік академії наук вищої освіти України, доктор технічних наук, професор Зорін Владлен Володимирович. У 2000 році він був запрошений до Чернігівського державного технологічного університету, де працював до 2007 року за сумісництвом на посадах завідувача кафедри та професора кафедри електротехніки та автоматики (зараз кафедра електричних систем і мереж). Його знання та досвід допомогли становленню в нашому університеті електроенергетичного напряму підготовки. Владлен Володимировича багато сил приділяв роботі зі студентами, для яких викладав дисципліни: «Електричні системи і мережі», «Системи електропостачання» та «Математичні задачі електроенергетики», керував дипломними проектами. Він вніс суттєвий вклад у створення навчально-методичного забезпечення та підготовку кадрів вищої кваліфікації.

Ка Владлен Володимирович Зорін народився 9 вересня 1927 року у м. Київ. У 1949 році закінчи Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Електричні мережі та системи». На початку трудової діяльності працював на посадах начальника електроцеху п/с 22 у Московській області, інженером відділу загальних проблем енергетики інституту теплоенергетики АН УРСР, старшим інженером проектного інституту «Укрдніпрокомуненерго».

У 1957 році Владлена Володимировича запросили до Київського політехнічного інституту, де він пройшов свій трудовий шлях від асистента до професора на кафедрах електричних систем і мереж та електропостачання. Неодноразово запрошувався для читання лекцій у навчальних закладах Владивостока, Улан-Уде, Кіровограда, Вінниці, Лейпцига (Німецька Демократична Республіка) та Чернігова. За сумісництвом в різні роки працював на посаді завідувача кафедри і професора Вищої технічної школи м. Лейпцигу та Чернігівського державного технологічного університету.

Владлен Володимирович проводив велику роботу з підготовки кадрів вищої кваліфікації: з його аспірантів успішно захистили кандидатські дисертації – 21, п’ятеро з яких – захистили докторські дисертації. Наукова школа професора Зоріна В.В. охоплювала розв’язання широкого коло задач у одному з найважливіших напрямків електроенергетики – багатокритеріальній оптимізації параметрів елементів електричних мереж та режимів роботи систем електропостачання міст.

У різні часи Владлен Володимирович був членом Спеціалізованих Вчених Рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій (Сільськогосподарської академії; НТУ «Львівська політехніка»; НТУУ «КПІ» та Інституту електродинаміки НАН України) та виступав у якості офіційного опонента по захисту кандидатських та докторських дисертацій у СРСР, Україні та країнах СНД за спеціальністю 05.14.02 «Електричні станції, мережі та системи».

Учні Владлена Володимировича успішно працюють на десятках кафедр у ВНЗ України, близького та далекого зарубіжжя. Ним опубліковано понад 250 наукових статей, авторських свідоцтв і навчально-методичних матеріалів, монографій, навчальних посібників та підручників.Протягом багатьох років професор Зорін В.В. брав активну участь у науково-суспільній діяльності, будучи членом комісії Науково-методичної і Науково-технічної ради Мінвузу СРСР, головою робочої групи ТК-77 Міжнародної Електротехнічної Комісії, головою комісії з енергозбереження у Жовтневому районі м.Київ, членом редакційних колегій науково-технічних журналів в Україні і за кордоном, членом оргкомітетів численних наукових семінарів та конференцій.

Професор Зорін В.В. за довголітню сумлінну працю нагороджений медаллю Ветеран праці, дипломом і почесним знаком «заслужений викладач НТУУ «КПІ», дипломом і іменним годинником від мера міста Києва, дипломом і золотим знаком співробітництва в галузі науки і освіти в Німецькій демократичній республіці, знаком почесної відзнаки Вченої Ради НТУУ «КПІ», дипломом і медаллю лауреата нагороди Ярослава Мудрого, медаллю «60 років перемоги у Великій Вітчизняній Війні 1941-1945 років».

Світла пам’ять про Владлена Володимировича завжди житиме в серцях його друзів, учнів та колег.

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Оголошення

Силабуси освітніх компонент

Силабуси освітніх компонент

ВБ1.1 Фізичні основи технічних вимірювань

ВБ1.2 Квантова метрологія

ВБ2.1 Історія української культури

ВБ2.3 Корпоративна культура

ВБ2.4 Тренінг-курс Психологія ділових відносин

ВБ2.5 Тренінг-курс Лідерство та team building

ВБ2.6 Тренінг-курс Креативне мислення та інтелектуальна власність

ВБ2.7 Комунікаційний менеджмент

ВБ3.1 Сучасна економіка

ВБ3.3 Фінансова грамотність

ВБ3.4 Фінансово-економічна безпека

ВБ3.6 Тренінг-курс Start up creation

ВБ3.7 Економіка підприємства

ВБ4.1 Основи електроніки

ВБ4.2 Електротехніка

ВБ5.1 Основи цифрової схемотехніки

ВБ5.2 Цифрові засоби вимірювань

ВБ6.1 Основи теорії автоматичного управління

ВБ6.2 Випробування та сертифікація засобів вимірювальної техніки

ВБ7.1 Основи законодавчої метрології

ВБ7.2 Основи стандартизації та сертифікації

ВБ8.2 Комп’ютерне моделювання

ВБ9.1 Ергономіка

ВБ9.2 Методи та засоби візуалізації вимірювальної інформації

ВБ10.1 Мережі та інтерфейси

ВБ10.2 Електромагнітна сумісність

ВБ11_1 Автоматизація гідрометеорологічних та екологічних вимірювань

ВБ11.2 Спеціальні вимірювання

ВБ12.1 Бази даних

ВБ12.2 Основи технічного контролю

ВБ13.1 Конструювання та технології виготовлення засобів вимірювальної техніки

ВБ13.2 Системи автоматизованого проектування інформаційно-вимірювальних систем

ВБ14.1 Системи кодування та захисту інформації

ВБ14.2 Системи автоматизованого обліку енергоресурсів

ВБ15.1 Технічна механіка

ВБ15.2 Електротехнічні матеріали

ОК1 Фізика

ОК2 Історія України

ОК3 Вища математика

ОК4 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

ОК5 Хімія

ОК6 Основи програмування та обчислювальної техніки

ОК7 Інженерна та комп_ютерна графіка

ОК8 Громадянська освіта

ОК9 Філософія

ОК10 Основи академічного письма

ОК11 Фізичне виховання

ОК12 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

ОК13 Фахова українська мова та основи ділової комунікації

ОК14 Статистичний аналіз даних вимірювань

ОК15 Промислові системи автоматизації

ОК16 Вступ до фаху

ОК17 Теорія електричних сигналів і кіл

ОК18 Метрологія та вимірювання

ОК19 Методи та засоби вимірювання електричних та неелектричних величин

ОК20 Вимірювальні перетворювачі

ОК21 Цифрова обробка сигналів

ОК22 Мікропроцесорна техніка

ОК23 Засоби вимірювальної техніки

ОК24 Інформаційно-вимірювальні системи та комплекси

ОК25 Системи управління якістю

ОК26 Навчальна практика

ОК27 Виробнича практика

ОК28 Переддипломна практика