Освітні програми та навчальні плани за спеціальністю
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітній ступінь бакалавр

Освітній ступінь магістр

Освітній ступінь PhD

Зауваження до ОП та рекомендації до проекту ОП

Зауваження до ОП та рекомендації до проекту ОП надсилайте на електронну адресу [email protected] або поштою 14035 м.Чернігів, вул. Шевченка 95. Контактний телефон (046 2) 665-126.

Відгуки (рецензії) стейкхолдерів

ОПП магістр

PhD

Оголошення

Силабуси освітніх компонент

Помилка ERR_FILE_NOT_FOUND

Силабуси освітніх компонент

ОК1 

Іноземна мова за професійним спрямуванням 

ОК2 

Цивільний захист та охорона праці в галузі 

ОК3 

Електричні системи і мережі (спецпитання) 

ОК4 

Моделі оптимізації та розвитку електроенергетичних систем 

ОК5 

Автоматика в електроенергетичних системах 

ОК6 

Управління режимами роботи електроенергетичних об’єктів 

ОК7 

Підвищення надійності, ефективності та економічності роботи електричних мереж 

ОК8 

Проектування електричних мереж 

ПП Практика переддипломна

МР Підготовка кваліфікаційної роботи

ВК1 

Інтелектуальна власність 

ВК2 

Організація виробництва, менеджмент та маркетинг на підприємствах електроенергетичного комплексу 

ВК3 

Управління проектами 

ВК4 

Методологія наукових досліджень 

ВК5 

Дисципліна на вибір з іншої ОП, яка формує соціальні навички (soft skills) 

ВК6 

Автоматизація в проектуванні електричних систем і мереж 

ВК7 

Інформаційні технології в електроенергетиці 

ВК8 

Забезпечення якості електроенергії 

ВК9 

Smart Grid -технології в електроенергетиці 

ВК10 

Захист електричних мереж від перенапруг 

ВК11 

Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії

ВК12 

Природоохоронні технології в енергетиці 

ВК13 

Основи енергетичної безпеки України 

Силабуси освітніх компонент

ОК1 

Філософія науки і культури

ОК2 

Іноземна мова для наукового спілкування

ОК3 

Методологія

ОК4 

Сучасні системи генерації та розподілу електроенергії

ОК5 

Математичне та імітаційне моделювання складних систем

ОК6 

Навчально-педагогічна практика

1.1 Силабус АСП Нелінійні системи автоматичного управління

1.2 Силабус АСП Сучасні системи регулювання електроприводу

1.3 Силабус АСП Методи розрахунку процесів в системах силової електроніки

1.4 Силабус АСП Технології бездротової передачі енергії

2.1 Силабус АСП Методи формування раціональних складних
електроенергетичних систем та електротехнічних комплексів 

2.2 Силабус АСП Імпульсні нелінійні системи автоматичного управління

2.3 Силабус АСП Спектральна теорія сигналів в електроенергетичних системах 

3.1 Силабус АСП Аналіз енергетичних та структурних станів електроенергетичних
систем 

3.2 Силабус АСП Високоенергоефективні перетворювачі

3.3 Силабус АСП Технічне, технологічне та інформаційне забезпечення
функціонування електроенергетичних систем 

3.4 Силабус АСП Перетворювачі електричної енергії для систем
відновлювальної енергетики 

Силабуси освітніх компонент

Силабуси освітніх компонент

ВБ1.1 Фізичні основи технічних вимірювань

ВБ1.2 Квантова метрологія

ВБ2.1 Історія української культури

ВБ2.3 Корпоративна культура

ВБ2.4 Тренінг-курс Психологія ділових відносин

ВБ2.5 Тренінг-курс Лідерство та team building

ВБ2.6 Тренінг-курс Креативне мислення та інтелектуальна власність

ВБ2.7 Комунікаційний менеджмент

ВБ3.1 Сучасна економіка

ВБ3.3 Фінансова грамотність

ВБ3.4 Фінансово-економічна безпека

ВБ3.6 Тренінг-курс Start up creation

ВБ3.7 Економіка підприємства

ВБ4.1 Основи електроніки

ВБ4.2 Електротехніка

ВБ5.1 Основи цифрової схемотехніки

ВБ5.2 Цифрові засоби вимірювань

ВБ6.1 Основи теорії автоматичного управління

ВБ6.2 Випробування та сертифікація засобів вимірювальної техніки

ВБ7.1 Основи законодавчої метрології

ВБ7.2 Основи стандартизації та сертифікації

ВБ8.2 Комп’ютерне моделювання

ВБ9.1 Ергономіка

ВБ9.2 Методи та засоби візуалізації вимірювальної інформації

ВБ10.1 Мережі та інтерфейси

ВБ10.2 Електромагнітна сумісність

ВБ11_1 Автоматизація гідрометеорологічних та екологічних вимірювань

ВБ11.2 Спеціальні вимірювання

ВБ12.1 Бази даних

ВБ12.2 Основи технічного контролю

ВБ13.1 Конструювання та технології виготовлення засобів вимірювальної техніки

ВБ13.2 Системи автоматизованого проектування інформаційно-вимірювальних систем

ВБ14.1 Системи кодування та захисту інформації

ВБ14.2 Системи автоматизованого обліку енергоресурсів

ВБ15.1 Технічна механіка

ВБ15.2 Електротехнічні матеріали

ОК1 Фізика

ОК2 Історія України

ОК3 Вища математика

ОК4 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

ОК5 Хімія

ОК6 Основи програмування та обчислювальної техніки

ОК7 Інженерна та комп_ютерна графіка

ОК8 Громадянська освіта

ОК9 Філософія

ОК10 Основи академічного письма

ОК11 Фізичне виховання

ОК12 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

ОК13 Фахова українська мова та основи ділової комунікації

ОК14 Статистичний аналіз даних вимірювань

ОК15 Промислові системи автоматизації

ОК16 Вступ до фаху

ОК17 Теорія електричних сигналів і кіл

ОК18 Метрологія та вимірювання

ОК19 Методи та засоби вимірювання електричних та неелектричних величин

ОК20 Вимірювальні перетворювачі

ОК21 Цифрова обробка сигналів

ОК22 Мікропроцесорна техніка

ОК23 Засоби вимірювальної техніки

ОК24 Інформаційно-вимірювальні системи та комплекси

ОК25 Системи управління якістю

ОК26 Навчальна практика

ОК27 Виробнича практика

ОК28 Переддипломна практика